İSAY2 Galeri         
 112 Acil Çağrı Merkezimize açıktan atanan 4 aday memurun asalet tasdiki ve yemin töreni 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00'da Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.